Proksen sp. z o.o.

INWESTYCJE


OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROKSEN

Fachowe doradztwo gospodarcze

Więcej

USŁUGI

Oferujemy usługi konsultingowe

Więcej

SEKTORY

Energetyka, Ekologia, Środowisko naturalne

Więcej

REFERENCJE

Lista naszych Klientów z referencjami

Więcej

Aktualności

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16]


Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale wojewódzkie (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16).
Czytaj

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17]


Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich[1] (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17).
Czytaj

Konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2
Czytaj

więcej Aktualności

Wnioski o dotacje UE

Świadczymy usługi spprządania kompletnych wniosków w procesie aplikacyjnym ubiegania się o dotację ze środków Unii Europejskiej.

Wakaz działań:

1. Wizyta wstępna w siedzibie klienta (audyt wstępny projektu) – konsultacje odnośnie ostatecznego wyboru programu pomocowego oraz ustalenie i doprecyzowanie zasad współpracy

2. Rozpoczęcie prac nad projektem: przygotowanie wniosku o dotacje, biznes planu/studium wykonalności inwestycji, konsultacje kompletowanych przez klienta załączników dodatkowych, konsultacje składanej dokumentacji./ w zależności od szybkości zebrania informacji i dostępności danych.

3. Rozliczenie projektu – pomoc w przygotowaniu wniosków rozliczających projekt oraz sprawozdań końcowych, konsultacje dokumentacji pod względem zgodności z programem i zasadami rozliczeń projektów w UE, konsultacje i poprawa ewentualnych niedności w dokumentach rozliczeniowych po wezwaniu przez instytucję sprawdzającą